Φάρσα: Μπορείς να σηκώσεις ένα τσουβάλι τσιμέντο..