Συγκλονιστικό βίντεο. Άνθρωποι μαζεύουν ότι περισσεύει από τις λαϊκές αγορές