Συνέντευξη με τον άνθρωπο που μετέτρεψε τον Γέρων Παίσιο σε Γέρων Παστίτσιο.