Κάμερα καταγράφει κλέφτη να παίρνει το κινητό από μικρό παιδί