Σέρβος οδηγός χάνει τον ελέγχο και προσκρούει σε φορτηγό το οποίο ανατρέπεται