Αποδοκιμασία της παπαδιάς και του εραστή της κατά την προσαγωγή στα δικαστήρια