Πύθωνας καταβρόχθισε έναν ολόκληρο ζωντανό αλιγάτορα