Συνεχίζονται οι σκληρές μάχες ανταρτών και καθεστωτικών στη Συρία