Κόντεψε να σπάσει το κεφάλι του για να κάνει μια βουτιά