-->

Ο Γεωργούλης προωθεί καμπάνια για την Ελλάδα στο εξωτερικό