Απίθανη πισίνα που μπορεί και εξαφανίζεται σε ελάχιστο χρόνο