Περιπολικό στην προσπάθεια να αποφύγει ένα άλλο αυτοκίνητο,χάνει τον έλεγχο και πέφτει πάνω σε ένα σπίτι