Συνταξιούχοι εισέβαλαν στο Υπουργείο Υγείας και προκλήθηκε ένταση