Το παιδί χρειάζεται βοήθεια. Έφαγε μια ζωντανή σαύρα μπροστά στην κάμερα