Πολίτες στην Πλατεία Αμερικής πήραν στο κυνήγι τους ξένους