Θεατής γλυτώνει παρά τρίχα από το να παρασυρθεί από ράλυ