Οδηγός αυτοκινήτου δεν μπορεί να μοιραστεί το δρόμο με ποδηλάτη