Ινδικός ελέφαντας εξαπολύει επίθεση σε πλήθος ανθρώπων