Φοιτητές στη Μυτιλήνη έκαναν λαμπόγυαλο αυτοκίνητο επιχειρηματία