Και οι οδηγοί dragter καμιά φορά κάνουν τέτοια λάθη