Φάρσα σε ανθρώπους που περιμένουν στην ουρά για να πάρουν το iPhone 5