Σταμάτησε την κυκλοφορία σε κυλιόμενη σκάλα για χάρη του iPhone