Ποτέ μην αφήνετε τα κλειδιά πάνω σε μια Porsche

Μπαίνουν πειρασμοί..