Μπαζάδικο με σπασμένα φρένα παρασέρνει 12 αυτοκίνητα