20χρονη έπιασε ψάρι 7 μέτρων



Το ψάρι το έπιασε στο Norfolk και είναι το μεγαλύτερο ψάρι που αλιεύεται από γυναίκα.