Παραλίγο τραγωδία σε εναέριο ανεφοδιασμό αεροσκάφους Ε-3