Ρωσικό αεροσκάφος Antonov AN-24 εκτελεί μια εξαιρετικα δύσκολη απογείωση



Άντε πάλι πλύσιμο στην προσγείωση..