Άνδρας προσπάθησε να αυτοκτονήσει πέφτοντας στις ρόδες αυτοκινήτου