-->

Έπεσε με τη μηχανή του και πιάστηκε το κράνος του,από το τιμόνι άλλου οδηγούΠάλι καλά που δεν τραυματίστηκε.