Η τοποθέτηση των φιαλών αερίου στο φορτηγό ήταν ανεπιτυχής