Οδηγός παρασύρει πεζό και στη συνέχεια συγκρούεται με άλλο όχημα