Νέα υπηρεσία από τις αεροπορικές εταιρείες για τους επιβάτες που κρυώνουν



Η Ολυμπιακή να την έχει άραγε αυτή την υπηρεσία..