-->

Αφήνιασε το άλογο και πήγε και καβάλησε σταθμευμένο όχημα