Να γιατί πρέπει να φοράς ζώνη,ακόμα και αν οδηγείς μεγάλο όχημα