Συγκλονιστικό ατύχημα. Σκούτερ περνάει με κόκκινο και συγκρούεται με αυτοκίνητο