-->

Έκλεβε γλυκά και τα έβαζε μέσα στο παντελόνιΛίγο ακόμα και θα του σκιζόταν το παντελόνι.