Σκυλάκι χωρίς ακοή,έχει μάθει την νοηματική γλώσσα