Τι ατύχημα μπορεί να προκαλέσει ένα ελαστικό,που μπορεί να βρεις στο δρόμο