-->

Γυναίκα πήγε σε ινστιτούτο ομορφιάς και έγινε φλαμπέΜπρος στα κάλλη τι είναι ο πόνος;