Μόνο στην Ελλάδα συμβαίνουν αυτά.Γίνονται προσαγωγές στην Αθήνα σε ανθρώπους,που διαδηλώνουν ειρηνικά