Μαθητές χτυπούν και αφήνουν αναίσθητο περαστικό δάσκαλο