Έξω φρενών οδηγός παρασύρει ληστές με το αυτοκίνητο του