Τσέχος φοιτητής κρατάει σημειώσεις καθηγητή με γραφομηχανή