-->

Πραγματικά ο χειρότερος κυνηγός όλων των εποχώνΜέχρι και το ελάφι τον κοιτούσε σαστισμένο με την αστοχία του