Πραγματικά ο χειρότερος κυνηγός όλων των εποχών



Μέχρι και το ελάφι τον κοιτούσε σαστισμένο με την αστοχία του