-->

Θέλει πολύ κόπο για να ξεπαρκάρεις έτσιΗ οδηγός ήταν γυναίκα.