Υπαίθριος ακροβάτης εντυπωσιάζει το πλήθος με το νούμερο του