Ανοίξτε ένα κουνημένο αναψυκτικό χωρίς να χυθεί καθόλου έξω