-->

Ακραία διαδρομή για mountain που δεν μπορεί να την κάνει ο καθέναςΚασκαντέρ ή ποδηλάτες.. οι απόψεις διίστανται