Φύλακες στην Κίνα φορούν στολή panda,για να κάνουν τα panda να νιώθουν σαν το σπίτι τους