Ψήφισα ΝΑΙ στο μνημόνιο 3.. Είμαι ένας από τους 153Με τις υγείες μας και να μη ξεχνάμε να ευχαριστούμε συνεχώς τους «σωτήρες» μας